เลือกภาษา :

Search

เพิ่มขีดความสามารถให้กับผลการวิเคราะห์

ความสำเร็จสูงสุดของห้องปฏิบัติการคือผลวิเคราะห์ที่เชื่อมั่นได้

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1936 เป็นต้นมา ตัวอย่างนับล้านๆทั่วโลกได้รับการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ LECO สำหรับวิเคราะห์หาองค์ประกอบธาตุ (elemental analysis) การวิเคราะห์เชิงความร้อน (thermal analysis) โลหะวิทยา (metallography) และ การวิเคราะห์หาองค์ประกอบของสสาร (mass spectrometry). ในทุกๆแนวทางการทำงานของเรา เป็นไปเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงการทำงานร่วมกับท่านเพื่อค้นหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับประเภทของการวิเคราะห์ที่ท่านกำลังทำอยู่ และการจัดหาการฝึกอบรม Application support และการบริการอันยอดเยี่ยมที่จำเป็นสำหรับห้องปฏิบัติการของท่านในรักษาการทำงานอันยอดเยี่ยมไว้ได้อยู่เสมอ

เราขจัดความเครียดและความคับข้องใจจากประสบการณ์ในห้องปฏิบัติการของท่าน เมื่อต้องเผชิญกับความต้องการที่มากขึ้น ในการลงมือทำน้อย เพื่อให้ได้ประสิทธิผลที่มากกว่า

เกี่ยวกับบริษัทของเรา

บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นในปี 1936 โดย Mr. Carl Schultz ซึ่งนำเสนอเครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้เวลาอันรวดเร็วในการหาค่าคาร์บอนในแร่เหล็กและเหล็กรูปพรรณได้เป็นเครื่องแรกชองโลก เพื่อใช้ในอุสาหกรรมเหล็กที่อเมริกา ในทุกวันนี้ กว่า 80 ปีแล้วที่ LECO ยังคงเป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการโดยตระกูลเดิมเป็นรุ่นที่สาม ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลกในฐานะผู้นำทางด้านการพัฒนาเครื่องวิเคราะห์ธาตุ (elemental) และการวิเคราะห์เชิงความร้อน (thermal analysis) แมสสเปกโตรมิเตอร์ (mass spectrometers) และโครมาโตกราฟี (chromatographs) เมทัลโลกราฟี (metallography) และอุปกรณ์ออปติคัล(optical) และวัสดุสิ้นเปลือง (consumables) ต่างๆ

LECO ได้ก่อตั้งสำนักงานสาขาต่างประเทศแห่งแรกในเยอรมนีเมื่อปี 1967 (พ.ศ. 2510) และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ได้เติบโตขึ้นจนมีบริษัทในเครือและผู้จัดจำหน่ายทั่วโลกกว่า 25 แห่ง ที่ได้รับอนุญาตให้ขายอุปกรณ์กว่า 75 ประเทศทั่วโลก หน่วยงานที่กระจายอยู่ทั่วโลกเหล่านี้ Compliance Testing Center (CTC) จะช่วยเสริมสร้างความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าสู่ความเป็นเลิศระดับโลกด้วยความมั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับการบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดทั่วโลก

สำนักงานใหญ่ของเรา ตั้งอยู่ที่เมืองเซนต์โจเซฟ รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยโรงงานย่อยหลายแห่ง ซึ่งแต่ละแห่งได้ส่งเสริม และทุ่มเทเพื่อเสริมสร้างความสำเร็จของลูกค้า รวมถึงศูนย์วิจัยและพัฒนาที่ทันสมัย และโรงงานผลิตชิ้นส่วนที่ทนทาน จากชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูปที่ซับซ้อนในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อน ส่วนประกอบส่วนใหญ่สำหรับเครื่องมือของเราได้รับการคิดค้นและผลิตขึ้นเองเป็นการภายใน ด้วยระบบการรวมศุนย์กลาง เราสามารถควบคุมกระบวนการผลิตและการประกอบอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานคุณภาพของเรา

ในปี 2006 (พ.ศ.2549) เราเปิดประตูสู่ระดับโลก Global Support Center ซึ่งเป็นสถานที่ให้บริการ การฝึกอบรม และการสนับสนุนเพิ่มเติมแก่ลูกค้าหลังการขาย ซึ่งเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านบริการทั่วโลกสามารถให้ความช่วยเหลือลูกค้าทั่วโลกให้ได้รับบริการที่ต้องการ

ห้องปฏิบัติการด้านโลหะวิทยาและการวิเคราะห์ตั้งอยู่ที่ศูนย์ Customer Experience Center และห้องปฏิบัติการแมสสเปกโตรเมทรี ตั้งอยู่ที่ศูนย์เทคนิค ESW ทั้งหมดนี้เพื่อให้ความช่วยเหลือในเรื่องการใช้งาน,การสาธิตเครื่องมือ และการนำเสนอทางเทคนิคสำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบัน ในขณะที่ห้องปฏิบัติการบริการด้านการมองเห็น (optical service laboratory ) เป็นผู้ให้บริการในด้านการการสอบเทียบที่ได้รับการรับรองสำหรับการทดสอบความแข็งและอุปกรณ์กล้องจุลทัศน์

ประวัติความเป็นมาของเรา

พ.ศ.2479 

MR. Carl Schultz ก่อตั้งบริษัทผลิตอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ และเปิดตัวเครื่องวิเคราะห์ค่าคาร์บอนอย่างรวดเร็วตัวแรกสำหรับอุตสาหกรรมเหล็ก

พ.ศ.2488
เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ต้องระงับการนำเข้าของ เตาเผาไหม้เซรามิก, LECO เริ่มพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ Combustion Vessel ขึ้นมา
พ.ศ.2493
เตาหลอมเหนี่ยวนำความถี่สูงได้รับการพัฒนาขึ้น ซึ่งช่วยลดเวลาการวิเคราะห์ลงได้อย่างมีนัยสำคัญ

พ.ศ.2510

การปรากฏตัวในระดับนานาชาติครั้งแรกของ LECO เกิดขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งแผนกส่งออกในประเทศเยอรมนี.
พ.ศ.2513
Solid state infrared cells, เตาขดลวดความต้านทาน, เตาขดลวดเหนี่ยวนำ และเครื่องมือขั้นสูงที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัลได้รับการพัฒนาขี้น
พ.ศ.2516
LECO นำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์การแก้ปัญหาครบวงจรชุดแรกของอุตสาหกรรมสำหรับการวิเคราะห์ทางโลหะวิทยา
พ.ศ.2519
NP-28 คือ เครื่องวิเคราห์หาโปรตีนเครื่องแรกของ LECO ถูกเปิดตัวเข้าสู่ ตลาดด้านอาหารและ อินทรีย์วัตถุ
พ.ศ.2522
The SC-32คือเครื่องวิเคราะห์หาค่ากำมะถันอัตโนมัติเครื่องแรกของอุตสาหกรรม แทนการวิเคราะห์เชิงเคมีแบบเก่าที่เชื่องช้า
พ.ศ. 2523
ไมโครโปรเซสเซอร์ภายใน (Internal microprocessors) การสอบเทียบได้ด้วยตนเอง (self-calibration) การตรวตจวินิจฉัยตนเองได้ (self-diagnostics) และเครื่องสุ่มตัวอย่างอัตโนมัติ(autosamplers) ได้ถูกผสมผลานเข้ากับการออกแบบเครื่องมือเพื่อปรับปรุงความรวดเร็วและการปฏิบัติงานหลัก โดยให้ผลลัพธ์ออกในเวลาที่น้อยกว่า 30 วินาที
พ.ศ. 2526
เปิดตัว TGA series หาค่าความชื้น/ขี้เถ้า และ ศูนย์เทคนิค Carl E. Schultz เปิดขึ้นในฐานะศูนย์วิจัยและพัฒนาที่ล้ำสมัย
พ.ศ. 2533
สเปกโตรมิเตอร์ GDS และ ICP ตัวแรกของ LECO นำออกสู่ตลาด.
พ.ศ.2536
หลังจากการตรวจสอบโดย British Standard Institute แล้ว LECO ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนกับมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ISO-9002. ในภายหลังการอัพเกรดใบรับรองเป็น ISO-9001
พ.ศ.2539
Pegasus® GC-TOFMS เปิดตัวเป็นครั้งแรกสำหรับการใช้เทคนิค Time-of-flight ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนำออกมาสู่ตลาด mass spectrometers โดย บริษัท LECO เป็นเครื่องมือวิเคราะห์อันล้ำสมัยแห่งยุค รวมถึงการเพิ่มขยายฐานข้อมูลของLibrary, การค้นหา Peak อัตโนมัติ และ True Signal Deconvolution® อัลกอริธึม
พ.ศ.2543
LECO นำเสนอเครื่องมือสำหรับคนรุ่นใหม่ในวงการเครื่องวิเคราะห์คาร์บอน/ซัลเฟอร์ และไนโตรเจน/คาร์บอน TC-600 และ CS-600 series เป็นเครื่องมือแรกในกลุ่มเดียวกันที่มีซอฟต์แวร์ รองรับระบบประฏิบัติการ Windows® LECO ได้พัฒนา Smart Line® Remote Diagnostics ไว้สำหรับการใช้เครื่องมือ LECO โดยสามารถให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตและลดค่าใช้จ่ายของลูกค้าในการเข้าไปบริการ
พ.ศ.2545
ด้วยความร่วมมือกันระหว่าง วิศวกรรมเสียงและการป้อนข้อมูลของลูกค้า จึงทำให้เกิดเครื่องวิเคราะห์ธาตุรุ่น TruSpec® พลิกโฉมการวิเคราะห์โปรตีนในรูปแบบใหม่ ออกสู่สายตาชาวโลก
พ.ศ.2549
LECO เปิดศูนย์ Global Support Center ซึ่งเป็นสถานที่ให้บริการและฝึกอบรมพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกบนพื้นที่ ขนาด 50,000 ตารางฟุต
พ.ศ.2550
เปิดศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและเคมีภัณฑ์ที่ทันสมัย ​​โดยให้การสนับสนุนการใช้งานและการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือ Separation Science ทั้งหมดของ LECO
พ.ศ.2552
เปิดตัว TruMac ® เป็นเครื่องมือรุ่นแรกที่สามารถทำการวิเคราะห์ตัวอย่างขนาดมหภาค (1 ถึง 3 กรัม) ซึ่งได้พัฒนามาตั้งแต่กลางทศวรรษ 1980
พ.ศ.2554

เปิดตัวแพลตฟอร์ม Cornerstone® เพื่อการทำงานที่รวดเร็วยิ่งขึ้นและการใช้งานที่ง่ายขึ้น รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถของหน้าจอสัมผัสในผลิตภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์รุ่นใหม่ของ LECO

LECO เปิดตัวเทคโนโลยี TOFMS ซึ่งมีความละเอียดสูง (HRT) ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ offering superior resolution, mass accuracy, acquisition speed, and sensitivity ซึ่งใช้เวลาการทำงานอันน้อยนิดในเครื่องนี้พียงเครื่องเดียว

พ.ศ.2555
LECO เปิดศูนย์เทคนิค Elizabeth S. Warren สำหรับวิทยาศาสตร์การแยกสสาร ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีขนาด 28,000 ตารางฟุตที่อุทิศให้กับการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ของวิทยาศาสตร์การแยกสสาร
พ.ศ.2557
Cornerstone Mobile, เปิดตัวโปรแกรมทางเสริมที่สามารถ มองดูการใช้งานและสั่งงานเครื่องผ่านระบบเครือข่ายระยะไกลได้จาก Smartphone, tablet, หรือ computer, ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถดูผลการวิเคราะห์ แผนผังกราฟ และสถานะของเครื่องได้
พ.ศ.2559
LECO ฉลองครบรอบ 80 ปี แห่งนวัตกรรมด้วยการเปิดตัว Pegasus BT ซึ่งเป็น GC-TOFMS แบบตั้งโต๊ะรุ่นใหม่.
พ.ศ.2561
LECO เปิดศูนย์ Customer Experience ซึ่งมีขนาด 36,000 ตารางฟุต เพื่อเพิ่มช่องทางปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้ปลายทางกับบริษัท ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท

ในปีนี้ LECO ได้ปรับปรุงโลโก้ของบริษัทและเปลี่ยนคำขวัญประจำบริษัทใหม่ใหม่ นั่นคือ Empowering Results ซึ่งไม่เพียงแต่เน้นเรื่องเครื่องมือที่มีคุณภาพดีเยี่ยมเท่านั้น แต่ยังเป็นที่เลิศในด้านบริการและการสนับสนุนระดับสูงสุดอีกด้วย

การปรากฏตัวของ LECO ในสังคมโลก

ในปี พ.ศ. 2510 LECO ได้จัดตั้งสำนักงานระหว่างประเทศแห่งแรกขึ้นด้วยการจัดตั้งแผนกส่งออกในประเทศเยอรมนี

LECO มีบริษัทในเครือและสำนักงานต่างประเทศมากกว่า 25 แห่งทั่วโลก ในประเทศต่างๆ เช่น เยอรมนี สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย สวีเดน แคนาดา เม็กซิโก และไทย มีผู้แทนจัดจำหน่ายอีกมากที่ได้รับอนุญาตจาก LECO ให้ขายและให้บริการผลิตภัณฑ์ของเราไปทั่วโลก

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสำนักงานทั่วโลกของเราสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหน้า ติดต่อเรา

Want to see what we can do for your analysis? Tell us about your samples!

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า