เลือกภาษา :

Search

เอกสารข้อกำหนดต่างๆของ LECO

ในปี 2014 LECO ได้เพิ่มความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามข้อกำหนดในระดับประเทศและระดับโลกโดยการพัฒนาทีมการปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยเฉพาะ ทีมงานนี้มีหน้าที่กำหนดแนวปฏิบัติและให้คำแนะนำเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และกระบวนการทางธุรกิจของเราเป็นไปตามข้อกำหนดหรือเกินกว่าแนวทางปฏิบัติทั้งในประเทศและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ลูกค้า และความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม คำชี้แจงและข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่ร้องขออาจพบได้ในหน้านี้ สำหรับข้อมูลที่ไม่ครอบคลุมด้านล่าง โปรดติดต่อ Raghu Murthy ผู้อำนวยการฝ่ายการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ [email protected] หรือ โทร 02-886-4350

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)

สำหรับเอกสารข้อมูลความปลอดภัยที่เป็นปัจจุบันสามารถ ค้นหาฐานข้อมูล SDS ออนไลน์

คำประกาศความสอดคล้อง - การขอเอกสาร

สามารถรับสำเนาเอกสารคำประกาศแห่งความสอดคล้อง (DoC) แบบอิเล็กทรอนิกส์ได้จาก [email protected] โปรดระบุประเภทของเอกสารในหัวเรื่อง ชื่อ (หรือรุ่น) ของเครื่อง และภาษา สามารถรับ DoC เฉพาะเครื่องมือได้โดยระบุหมายเลขชิ้นส่วนและหมายเลขซีเรียลตามที่แสดงในป้าย ID ป้ายชื่อของเครื่องมือ

ของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE)

ในปี พ.ศ. 2545 (ค.ศ.2002) สหภาพยุโรปได้นำระเบียบที่ว่าด้วยของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) จุดประสงค์หลักของคำสั่งนี้คือเพื่อให้แน่ใจว่า WEEE ถูกรวบรวมและแยกกำจัด WEEE อาจมีสารอันตรายซึ่งไม่ควรที่จะปนเปื้อนในสภาพแวดล้อม (ของมนุษย์) เนื่องจากอาจมีสารตกค้างดังกล่าวที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ WEEE ยังเป็นแหล่งวัตถุดิบมากมาย ด้วยความต้องการอุปกรณ์ใหม่ ๆ ทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และปริมาณวัตถุดิบตามธรรมชาติที่ลดลงเรื่อย ๆ ทำให้ WEEE สามารถนำกลับมาใช้ได้  หากมีการแยกการกำจัดขยะที่ถูกต้อง อุปกรณ์สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ และสามารถใช้ได้ถึง 85 ถึง 90% สามารถรีไซเคิลให้เป็นวัสดุใหม่ ช่วยประหยัดการใช้วัตถุดิบบริสุทธิ์และลดพลังงานในการผลิต การแยกกำจัด และ รีไซเคิล WEEE จะช่วยลดการปล่อย CO2 ด้วยเช่นกัน

ด้วยเหตุผลเหล่านี้ LECO คาดหวังให้ผู้ใช้กำจัดวัสดุด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการรวบรวมและการบำบัดแยกกัน อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จะติดฉลากด้วยสัญลักษณ์รูป ‘ถังขยะที่มีล้อลาก’ ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ใช้ควรทิ้งวัสดุอุปกรณ์แยกจากขยะประเภทอื่น ผู้ใช้ควรติดต่อตัวแทนจำหน่าย/ผู้จัดจำหน่ายหรือบริษัทของเราสำหรับทางเลือกในการทิ้ง การรวบรวม และรีไซเคิลในประเทศของตน

นโยบายด้านการค้าทาสและการค้ามนุษย์

LECO มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานทางจริยธรรมระดับสูงกับสมาชิกตัวแทนของบริษัท และไม่ยอมรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณในทุกที่ทั่วโลก LECO คาดหวังให้ตัวแทนและผู้จัดจำหน่ายของเราดำเนินธุรกิจในลักษณะที่คล้ายคลึงกันโดยมีมาตรฐานระดับสูงเช่นเดียวกัน ตัวแทนและผู้จัดจำหน่ายที่ต้องการทำธุรกิจกับ LECO จะต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา ซึ่งรวมถึงนโยบายองค์กรในเรื่องงการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรมในการค้ามนุษย์ หากตัวแทนและผู้จัดจำหน่ายที่อาจจะมีความเสี่ยงสูงต่อประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน ตัวแทนและผู้จัดจำหน่ายที่มีความเสี่ยงสูงจำเป็นต้องพัฒนาแผนปฏิบัติการแก้ไขก่อนที่จะทำธุรกิจร่วมกับ LECO ตามดุลยพินิจของ LECO สมาชิกของเราอยู่ภายใต้กระบวนการตรวจสอบโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบว่าสมาชิกของเราสามารถดำเนินธุรกิจที่ไม่กระทบต่อศีลธรรม จริยธรรม หรือทางกฎหมาย LECO จัดให้มีการฝึกอบรมตามความจำเป็นแก่พนักงานที่รับผิดชอบโดยตรง พนักงานได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบ ระบุและแก้ไขปัญหา ความเสี่ยง ในด้านของการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรมและปัญหาการค้ามนุษย์ พนักงานของ LECO จะต้องเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม  LECO ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางวินัยกับพนักงานที่ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้

ในเดือนมกราคม 2012 รัฐแคลิฟอร์เนียได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติความโปร่งใสในบริษัทตัวแทนของรัฐแคลิฟอร์เนียปี 2010 (SB657) พระราชบัญญัตินี้กำหนดให้ผู้ผลิตที่ทำธุรกิจในแคลิฟอร์เนียต้องเปิดเผยข้อมูล (ถ้ามี) เกี่ยวกับการจ้างงานอย่างไม่เป็นธรรมและการค้ามนุษย์ในบริษัทตัวแทน  LECO Corporation ได้สนับสนุนอย่างเต็มที่และปฏิบัติตามความต้องการของรัฐแคลิฟอร์เนียในการดำเนินการตามหลักปฏิบัติด้านแรงงานที่มีจริยธรรมและปกป้องสิทธิมนุษยชน

RoHS

 เครื่องมือ LECO ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ EU RoHS มีการระบุไว้ด้านล่าง

Instrument Serial No (if applicable)
628 C/H/N Models only*
*Optional Oxygen module not compliant
S/N 16979 & higher
828 SeriesS/N 19991 & higher
832 Series, including Automation S/N 16281 & higher
928 Series (CN928, FP928 only)S/N 17969 & higher
AC500S/N 16956 & higher
AC600S/N 16948 & higher
AF700S/N 17234 & higher
AMH43S/N XMS8165 & higher
S/N FMS1049 & higher
AMH55S/N FMS1030 & higher
CF10S/N 15100 & higher
CS744 SeriesS/N 16887 & higher
CS844 SeriesS/N 16978 & higher
DH603S/N 18072 & higher
GCxGC FIDS/N 16934 & higher
GDS900S/N 18293 & higher
MSX-SeriesS/N vary
MX400S/N 24137 & higher
ON736 SeriesS/N 16889 & higher
ONH836 SeriesS/N 17130 & higher
O836SiS/N 17130 & higher
Pegasus BTS/N 16886 & higher
Pegasus BT2S/N 20251 & higher
Pegasus BT 4DS/N 20251 & higher
Pegasus GC-HRTS/N 16934 & higher
Pegasus GC-HRT+/Pegasus GC-HRT+ 4DS/N 24557 & higher
Pegasus HT-CS/N 14666 & higher
Pegasus 4D-CS/N 16942 & higher
PX300S/N 17718 & higher
PX400S/N 16507 & higher
PX500S/N 17262 & higher
PR36S/N PR30323 & higher
RC612S/N 16893 & higher
RHEN602S/N 16982 & higher
ROSi600S/N 13025 & higher
SX100S/N SX10003
TF4S/N 15643 & higher
TGA701S/N 16941 & higher
TGA801S/N 20256 & higher
TGM800S/N 19459
TruMac SeriesS/N 16930 & higher
TruSpec SeriesS/N 18949 & higher
Vacuum Pump EnclosureS/N 22849 & higher

 

ดูคำแถลงฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม RoHS หรือติดต่อ [email protected] หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ทดสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด และห้องไร้การสะท้อน
(Anechoic Chamber)

ความสามารถในการทดสอบของศูนย์ทดสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ LECO ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเครื่องมือ LECO ตรงตามหรือสูงกว่าข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ระดับสากล และ ข้อกำหนดเรื่อง Electromagnetic Compatibility (EMC) การทดสอบ EMC รวมถึงทดสอบการแผ่รังสี ,การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ,การคายประจุไฟฟ้าสถิต, การเกิดแรงดันไฟฟ้ากระเพื่อมฉับพลันจากแหล่งจ่าย,การทดสอบไฟกระชากเมื่ออยู่ใกล้จฟ้าผ่า, ความคงทนต่อการถูกรบกวนด้วยคลื่นความถี่วิทยุ

และการทดสอบสมรรถนะด้านอื่นๆ อีกมากมาย การทดสอบยังก่อให้เกิดความแน่ใจว่าเครื่องมิวิเคราะห์ LECO ทุกเครื่องปลอดภัยจากอันตรายที่เกิดจากการกระแทก การใช้งานที่อุณหภูมิสูง ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้ต่างๆ ฯลฯ ด้วยศักยภาพในการทดสอบ ภายในสถานที่ ในทุกๆช่วงเวลาของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ช่วยให้ LECO เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามข้อกำหนดการขายในระดับสากลได้ รวมถึงข้อกำหนด CE ใน ยุโรป. สามารถขอเอกสารคำประกาศแห่งความสอดคล้อง (DoC ) ของเครื่องมือที่ผ่านการทดสอบที่ศูนย์ทดสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด ของเราได้ โดยส่งอีเมลมาที่ [email protected]

Compliance issues not addressed on this page may be directed to:

Raghu Murthy, Director of Compliance
[email protected]
+1 (269) 985-5724

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า