เลือกภาษา :

Search

FP928 Nitrogen / Protein Determinator

วิเคราะห์ค่าคาร์บอน, ไนโตรเจน, ซัลเฟอร์ และโปรตีนด้วยเทคนิคการเผาไหม้

การจัดการกับตัวอย่างที่มีส่วนผสมอันหลากหลาย,ยากต่อการเตรียม หรือต้องวิเคราะห์ตัวอย่างที่มีค่าในช่วงต่ำ สามารถทำได้อย่างง่ายดาย ด้วยเครื่อง 928 Series Macro Determinator สำหรับการตรวจวัดหาค่า คาร์บอน/ไนโตรเจน/กำมะถัน และไนโตรเจน/โปรตีน ด้วยเทคนิคการเผาไหม้

ด้วยการออกแบบที่ล้ำสมัยและแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์จอสัมผัส Cornerstone® ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเรา ช่วยให้ห้องปฏิบัติการของท่านสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากขึ้น ประหยัดเวลาขึ้น และเพิ่มพูนความน่าเชื่อถือ สามารถรองรับมวลตัวอย่างได้มากกว่า (มากสุดถึง 3 กรัมสำหรับรุ่นไนโตรเจน/โปรตีนโดยไม่คำนึงถึงปริมาณคาร์บอนของตัวอย่าง) ด้วยรอบเวลาทำงานต่อครั้งที่รวดเร็วและต้นทุนต่อการวิเคราะห์ที่ต่ำ ทำให้ 928 Series จึงเหมาะสำหรับตัวอย่างขนาดมหภาคที่ท้าทายเหล่านี้

จุดเด่น

 • เพิ่มผลผลิตในห้องปฏิบัติการให้สูงสุดด้วยปริมาณการวิเคราะห์ตัวอย่างต่อวันที่มากอย่างไม่มีใครเทียบได้
  o รอบการทำงานที่รวดเร็วเพียง 5 นาทีต่อ 1 ตัวอย่าง
  o มวลตัวอย่างที่ใช้ (น้ำหนัก)
 • FP928: Up to 3.0 g (น้ำหนักปกติที่ใช้ 1.0 g)
 • CN928: Up to 1.0 g (น้ำหนักปกติที่ใช้ 0.5 g)
 • CNS928: Up to 0.3 g (น้ำหนักปกติที่ใช้ 0.2 g)
  มาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมคือเครื่องโหลดตัวอย่างอัตโนมัติ 100 ตำแหน่ง รองรับการใช้งานได้ทั้งแบบเรียงตามลำดับ และเลือกตำแหน่งข้ามลำดับได้ ในการโหลดตัวอย่าง
 • ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์โดยเน้นที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นหลัก ด้วยจอทัชสกรีนแบบ Boom-Mounted ที่ติดกับตัวเครื่อง สามารถหมุนปรับทิศทาง โยกย้ายเปลี่ยนตำแหน่งของหน้าจอ ได้หลากหลาย

 • การเข้าถึงหลอดสารเคมีทั้งหมดและพื้นที่บำรุงรักษาทั่วไป ทำได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้การบำรุงรักษาเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

 • การยืดอายุการใช้งานของตัวทำปฏิกิริยาที่ยาวนานขึ้นทำให้ต้นทุนต่อการวิเคราะห์ต่ำลง

 • การออกแบบเตาเผาแนวนอนที่มีอุณหภูมิสูงสุดถึง 1450 °C ช่วยให้มั่นใจได้ว่าตัวอย่างที่ถูกเผาจะเกิดออกซิเดชันอย่างสมบูรณ์
 • ขยายประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของเตาเผาด้วยการออกแบบใหม่ทั้งหมด

การประยุกต์ใช้งาน

928 ซีรีส์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานกับตัวอย่างต่อไปนี้ : เนื้อสัตว์ อาหารสัตว์ อาหารปศุสัตว์ อาหารสัตว์เลี้ยง ธัญพืช ผลิตภัณฑ์แปรรูป แป้ง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมัก ผลิตภัณฑ์นมและชีส ดิน ตะกอน ปุ๋ย เนื้อเยื่อพืช สื่อการกรอง วัสดุเหลือใช้ ไฟเบอร์ และสิ่งทอ เรซินและโพลีเมอร์ ผลิตภัณฑ์กระดาษ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสารเติมแต่ง

ทฤษฎีการทำงาน

928 ซีรีส์ ตรวจวัดหาค่า ไนโตรเจนและโปรตีน (รุ่น FP928); คาร์บอนและไนโตรเจน (CN928); หรือคาร์บอน ไนโตรเจน และกำมะถัน (CNS928) ในความซับซ้อนอันหลากหลายของอินทรีย์สารจำนวนมากที่รวมตัวกัน ตั้งแต่อาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ ไปจนถึงดินและปุ๋ยระบบนี้ใช้เตาเผาเซรามิกแนวนอนที่มีอุณหภูมิสูงซึ่งออกแบบมาเพื่อการเผาไหม้ที่สมบูรณ์กับมวลตัวอย่างระดับมหภาค (Macro) ด้วยเวลาวิเคราะห์ที่รวดเร็ว เพิ่มขีดความสามาถในการประยุกต์ใช้และปริมาณงานได้สูงสุดอย่างที่ไม่มีใครเทียบได้

เริ่มต้นทำการวิเคราะห์ ด้วยการชั่งน้ำหนักตัวอย่างลงในภาชนะบรรจุตัวอย่างเรียกว่า Ceramic Boat และจากนั้นวางไว้บนเครื่องโหลดตัวอย่าง 100 ตำแหน่ง ขั้นตอนการทำงานหลังจากนี้จะทำไปอย่างอัตโนมัติเต็มรูปแบบโดยเครื่องจะส่งตัวอย่างที่เตรียมไว้ไปยังพื้นที่ปิดสนิทสำหรับการกำจัดสิ่งแปลกปลอม (Purged zone) ในบริเวณนี้ก๊าซจากชั้นบรรยากาศที่หลงเหลืออยู่จะถูกกำจัดออกไปจนหมดด้วยก๊าชอ๊อกซิเจนบริสุทธิ์ หลังจากนั้นตัวอย่างจะถูกส่งเข้าไปยังเตาเผาโดยอัตโนมัติซึ่งเตาเผาสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิสูงตั้งแต่ 1100 °C ถึง 1450 °C เพื่อให้แน่ใจว่าการเผาไหม้ของตัวอย่างสมบูรณ์และรวดเร็ว (Oxidation) ด้วยสภาพบรรยากาศในเตาเผาจะประกอบด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ที่หนาแน่นและมีการพ่นก๊าซออกซิเจนส่วนที่สองลงบนตัวอย่างโดยตรงผ่านทางท่อเซรามิก (Lance Tube) 

ก๊าซที่เกิดจากเผาไหม้แล้วถูกพัดพาออกจากเตาเผาผ่านเทอร์โมอิเล็กทริกคูลเลอร์ (Thermoelectric cooler) (เฉพาะรุ่น ไนโตรเจนและโปรตีน [FP] และรุ่นคาร์บอนและไนโตรเจน [CN] เท่านั้น) หรือ สารเคมี Anhydrone (เฉพาะรุ่นคาร์บอน ไนโตรเจน และซัลเฟอร์ [CNS] เท่านั้น) เพื่อขจัดความชื้นออกไปและเก็บรวบรวมไว้ในถังเก็บ (Ballast Tank) ที่มีการควบคุมอุณหภูมิไว้เพื่อให้คงสภาพความเป็นก๊าซไว้ได้

ก๊าซต่างๆ ในถังเก็บ (Ballast Tank) จะถูกปรับสมดุลและปล่อยให้ผสมกันในอยู่ภายในก่อนที่จะทำการบางส่วนย่อยของก๊าซที่เป็นตัวแทนของก๊าซในถังเก็บออกมาและนำเข้าสู่กระแสการไหลของก๊าซเฉื่อยเพื่อนำส่งไปวิเคราะห์ ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องวิเคราะห์

ก๊าซที่ถูกแยกย่อยออกมาแล้วจะส่งไปยังตัวตรวจวันอินฟราเรดแบบไม่กระจายตัว (Non-Dispersive InfraRed: NDIR) เพื่อตรวจจับคาร์บอน (ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์) ,กำมะถัน (ในรูปของซัลเฟอร์ไดออกไซด์) และตัวตรวจวัดการนำความร้อน (Thermal Conductivity : TC) เพื่อตรวจวัดไนโตรเจน (ในรูปของ N2)

ตัวตรวจวัดแบบ TC ต่างจากตัวตรวจวัดแบบ NDIR ตรงที่ไม่สามารถแยกความจำเพาะทางเคมีได้ดังนั้นจึงมีการใช้ชุดสารเร่งปฏิกิริยาและสารดูดซับทางเคมีเข้ามาช่วยเพื่อให้แน่ใจว่าการตรวจวัดเชิงปริมาณของไนโตรเจน (N2) จะไม่มีเกิดปฏิกิริยารบกวนทางเคมีขึ้น

Reduction Tube ท่อนี้จะถูกให้ความร้อนและความคุมอุณหภูมิไว้ภายในท่อจะถูกเติมไว้ด้วยผงทองแดงบริสุทธิ์ใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ให้เป็น N2 และเพื่อขจัดออกซิเจนส่วนเกินออกไป คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ถูกกำจัดออกไปโดย LECOSORB และน้ำ (H2O) จะถูกกำจัดออกไปโดย Anhydrone

ด้วยการจัดลำดับขั้นตอนการวิเคราะห์ที่ทำอย่างระมัดระวังของซอฟต์แวร์ Cornerstone® เอื้ออำนวยต่อการเพิ่มปริมาณงานต่อวันได้สูงสุดโดยจะเริ่มการโหลดตัวอย่างลำดับถัดไปแทรกเข้ามาในขณะที่เครื่องกำลังทำขั้นตอนการแยกปริมาณของก๊าซส่วนย่อยจากตัวอย่างก่อนหน้าเมื่อขั้นตอนการรวบรวมก๊าซที่ถูกเผาไหม้ไว้ในถังเก็บก๊าซ (Ballast Tank) ทำสำเร็จระบบจะเริ่มลำดับการวิเคราะห์สำหรับตัวอย่างต่อไปในทันที

องค์ประกอบของตัวอย่างที่ถูกตรวจวัดแล้ว ซอฟต์แวร์ Cornerstone® จะแสดงผลเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อน้ำหนักหรือ สัดส่วนหนึ่งต่อต่อหนึ่งล้านส่วน แต่ยังสามารถแสดงในหน่วยที่กำหนดเองอื่นๆ ได้หากต้องการ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ที่ทำหน้าที่ ในการตรวจจับการตรวจวินิจฉัยจำนวนมากถูกใส่เข้ามาอยู่ในเครื่องวิเคราะห์ 928 series

ตัวแปลงสัญญาณและอ่านค่าแรงดันหลายตัวถูกนำเข้ามาช่วยกำกับเพื่อให้มั่นใจว่าระบบมีออกซิเจนและฮีเลียมเพียงพอ ด้วยอุปกรณ์เหล่านี้เองที่ทำให้เกิดความสามารถในการตรวจสอบการรั่วไหลของในแต่ละส่วน ของเส้นทางการไหลของก๊าซอ๊อกซิเจนและฮีเลียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ Digital Mass Flow Controllers (MFC) ใช้เพื่อควบคุมและวัดอัตราการไหลที่สำคัญของออกซิเจนและฮีเลียมตัวตรวจวัดอุณหภูมิ และตัวทำความร้อนถูกนำมาใช้เพื่อควบคุมอุณหภูมิให้กับส่วนประกอบที่สำคัญอย่าง เตาเผา ถังเก็บก๊าซ (Ballast Tank) โดสลูป (Dose loop) Helium MFC, ตัววัดแบบ NDIR, ตัววัดแบบ TC

928 Series Details

Models

 • FP928 Nitrogen/Protein
 • CN928 Carbon/Nitrogen
 • CNS928 Carbon/Nitrogen/Sulfur

Options

การประยุกต์ใช้งานที่โดดเด่น
FP928 Nitrogen/Protein in Flour [PDF]

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
928 Series [PDF]

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า