เลือกภาษา :

Search

TGA801 Automatic Proximate Analyzer

TGA801 เครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสารเมื่อให้ความร้อน

ความชื้น, ขี้เถ้า, ปริมาณการระเหยได้ของสารและการสูญเสียของสารเมื่อติดไฟ (LOI)

TGA801 ยังคงเก็บคุณลักษณะหลักและความเสถียรภาพของเครื่องมือTGA มาโคร LECO ในรุ่นก่อนๆไว้ ในขณะเดียวกันก็ได้ปรับปรุงในด้านประสิทธิภาพและความทนทานด้วยรูปลักษณ์ทางกายภาพที่ล้ำสมัยผสานรวมกับแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ระบบหน้าจอสัมผัสและการออกแบบที่แข็งแรง/ทนทาน ทำให้การวิเคราะห์องค์ประกอบด้านการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักเมื่อได้รับความร้อน มีความถูกต้องและแม่นยำสูง—ความชื้น ขี้เถ้า สารระเหย และ LOI ในวัสดุอินทรีย์ต่างๆ วัสดุอนินทรีย์ และวัตถุสังเคราะห์อื่นๆ ด้วยวิธีการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานตาม ASTM TGA801 สามารถใช้งานได้กับหลากหลายอุตสาหกรรมและการประยุกต์ใช้งานรวมถึง งานด้านถ่านหิน ซีเมนต์ ตัวเร่งปฏิกิริยา อาหารคน และอาหารสัตว์

การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสารเมื่อให้ความร้อนกับตัวอย่างระดับมหภาค (น้ำหนักปกติ 1 กรัม) เข้ามาแทนที่การวิเคราะห์ที่ได้ผลลัพท์ช้า, ใช้คนงานเยอะ และเทคนิคการวิเคราะห์แบบดั้งเดิมที่ต้องชั่งน้ำหนักตัวอย่างหลายครั้งหลายชนิดด้วยมือ การโอนถ่ายแต่ละขั้นตอนอันยุ่งยากที่ต้องมีความเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ประเภท เตาอบ, เตาเผา และอุปกรณ์ดูดซับความชื้นเข้ามาไว้ในเครื่องเดียวด้วยการตั้งค่าวิธีการวิเคราะห์ที่ยืดหยุ่น การเคลื่อนไหวด้วยระบบอัตโนมัติและอุปการณ์ภายในสมรรถนะสูง ส่งผลให้ทุกขั้นตอนของกระบวนการวิเคราะห์เป็นไปอย่างอัตโนมัติที่ท่านต้องทำด้วยมือมีเพียงอย่างเดียว คือการป้อนมวลตัวอย่างเข้ามาชั่งน้ำหนักตอนเริ่มต้นการวิเคราะห์เท่านั้น เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในห้องปฏิบัติการของคุณ

ซอฟต์แวร์ควบคุมจากระยะไกล Cornerstone Mobile ช่วยให้ผู้ใช้สามารถได้รับข้อมูลผ่าน จากสมาร์ทโฟน แท็บเล็ตหรือพีซีเกี่ยวกับความคืบหน้าในแต่ละชุดการวิเคราะห์การดำเนินงานและสถานะต่างๆ ได้แม้จะอยู่ห่างไกลจากเครื่องวิเคราะห์ก็ตาม

จุดเด่น

 • วิเคราะห์โดยอัตโนมัติได้สูงสุด ถึง 19 ตัวอย่างเพื่อเพิ่มปริมาณงานต่อครั้ง
 • บันทึกจุดสิ้นสุดอัตโนมัติ ตามความนิ่งของมวลตัวอย่าง
 • วัดมวลในแต่ละตัวอย่างแล้วรวบรวมไว้ในแต่ละช่วงของการเปลี่ยนแปลงความร้อนแยกเป็นรายตัวอย่างตลอดรอบการวิเคราะห์ ได้คงที่และแม่นยำด้วยเครื่องชั่งคุณภาพสูงที่มีค่าความเบี่ยงเบนน้อยเพียง 0.0001 กรัม
 • ด้วยการเพิ่มและการควบคุมอุณหภูมิในจุดใช้งานของเตาเผาที่แม่นยำ ทำให้ได้ อุณหภูมิที่มีความถูกต้องอันยอดเยี่ยมโดยมีเกณห์การยอมให้อุณหภูมิที่เกินออกไปจากจุดใช้งานที่ต่ำ
 • ลำดับการหมุนโดยอัตโนมัติช่วยให้ตัวอย่างทั้งหมดสัมผัสกับสภาวะภายในเตาเผาได้อย่างสม่ำเสมอ
 • มีการควบคุมบรรยากาศและอัตราการไหลของก๊าซในเตาเผาโดยอัตโนมัติ (อากาศ, ไนโตรเจน หรือออกซิเจน)
 • การตั้งค่าวิธีการใช้งานที่ยืดหยุ่นช่วยให้สามารถกำหนดค่าของระบบเพื่อสร้างวิธีการทดสอบตัวอย่างตามแบบวิธีดั้งเดิมได้
 • ระบบล็อคฝาเตาเผาตอนเปิดอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการปิดฝาเตาโดยไม่มีการควบคุมในกรณีที่ไฟฟ้าดับ หรือแหล่งจ่ายลมเกิดการหยุดชะงัก

การประยุกต์ใช้งาน

TGA801 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานต่อไปนี้ : ถ่านหินและถ่านโค้ก, สารที่เหลืออยู่หลังจากการเผาไหม้, วัสดุชีวมวล, วัสดุตัวเร่งปฏิกิริยา, ดินและแร่, เซรามิก, ยิปซั่มและวัสดุก่อสร้าง, ปูนขาวและซีเมนต์ไฮเดรด, แป้งและผลิตภัณฑ์แปรรูป, อาหารสัตว์ เรซิ่น และโพลีเมอร์

ทฤษฎีการทำงาน

TGA801 Thermogravimetric Analyzerตรวจวัดน้ำหนักของสารตัวอย่างที่หายไป ซึ่งรวมถึงความชื้น เถ้าปริมาณสารระเหย และการสูญเสียเมื่อเกิดการติดไฟ (LOI) ในวัตถุอินทรีย์อนินทรีย์ และสารสังเคราะห์ต่างๆ การเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักจะถูกวัดค่าตามการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิแต่ละระดับที่ตัวอย่างได้สัมผัสในสภาพแวดล้อมที่ถูกควบคุบรรยากาศและอุณหภูมิไว้

การออกแบบเตาเผาให้สามารถวิเคราะห์ได้หลายตัวอย่างในคราวเดียวกันช่วยให้วิเคราะห์ตัวอย่างได้สูงสุดถึง 19 ตัวอย่างพร้อมกัน

การวิเคราะห์เริ่มต้นขึ้นเมื่อชื่อตัวอย่างถูกป้อนมาในโปรแกรมถ้วยเปล่าถูกวางลงบนถาดรับตัวอย่างจากนั้นถ้วยเปล่าจะถูกชั่งและบันทึกน้ำหนักของแต่ละถ้วยไว้ในโปรแกมอย่างอัตโนมัติ แล้วผู้ใช้ก็จะได้รับแจ้งให้ตักตัวอย่างลงในถ้วยเปล่าเมื่อตักใส่แล้ว ตัวอย่างจะถูกชั่งและบันทึกน้ำหนักเอาไว้และขั้นตอนวิเคราะห์จะเริ่มขึ้นตามวิธีการที่กำหนดเครื่องจะให้ความร้อนแก่เตาเผาเพิ่มขึ้นไปจนถึงจุดที่กำหนดไว้หนึ่งในสามชนิดของ ก๊าซ (อากาศ N2 หรือ O2 ) จะถูกใช้เพื่อควบคุมบรรยากาศภายในเตาเผาระหว่างการวิเคราะห์อุณหภูมิ, อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ, สภาพบรรยากาศและระยะเวลาในการจบการวิเคราะห์ (ระหว่างจบตามเวลา หรือจบตามค่าความคงตัวของมวลตัวอย่าง) สามารถเลือกได้ในแต่ละขั้นตอนของวิธีการวิเคราะห์

การหาค่าความชื้น, การระเหยเป็นขั้นตอนส่วนใหญ่ที่ได้รับความนิยมสูงสุด และปริมาณขี้เถ้า และมีให้เลือกพร้อมใช้งานโดยกำหนดค่ามาเข้าไว้แล้วในโปรแกรมการเปลี่ยนแปลงของมวลในแต่ละตัวอย่างจะถูกตรวจสอบในทุกๆ ช่วงตามลำดับตลอดการวิเคราะห์ถ้วยใส่ตัวอย่างจะถูกระบุตำแหน่งและบ่งชี้อัตโนมัติเมื่อตำแหน่งหมุนมาอยู่เหนือ (และย่อต่ำลงไป) แกนแท่นตราชั่งซึ่งเป็นที่ที่น้ำหนักตัวอย่างถูกบันทึกแม้ว่าผู้ใช้จะระบุการคำนวณทางเลือกและการคำนวณเพิ่มเติมในวิธีการได้แต่โดยทั่วไปแล้วเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงมวลจะรายงานเมื่อสิ้นสุดในแต่ละขั้นตอนคอมพิวเตอร์จากภายนอกที่มีซอฟต์แวร์ LECO Cornerstone® จะจัดการบันทึกข้อมูลทั้งหมดรวมถึงการคำนวณเชิงปริมาณแบบต่างๆ

TGA801 Details

Models

 • TGA801 Thermogravimetric Analyzer
 • TGA801 Dual Furnace Package

Options

 • Desktop Touch-Screen Monitor (M)

การประยุกต์ใช้งานที่โดดเด่น
Moisture, Volatile Matter, Ash, and Fixed Carbon in Coal [PDF]

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
TGA801 [PDF]

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า